Planning wettelijke verplichtingen

Er zijn verschillende momenten waarbij onderdelen van de wet  inwerkingen treden, Hieronder vindt u belangrijkste tijdstippen.

Op 1 juli 2018 is de wet van kracht die toepassing van de standaard voor toegankelijkheid (EN 301 549) verplicht stelt. Op verschillende momenten geldt dan wettelijke verplichting voor bestaande en nieuwe websites en voor apps, met als eerste moment 23 september 2019.

Daarnaast gelden vanaf dit moment nieuwe uitzonderingen. Deze zijn beschreven in de EU-richtlijn en in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid zelf. Meer over de uitzonderingen vind je onder specifieke situaties en uitzonderingen.

Toepassing van EN 301 549 is nu wettelijk verplicht voor:

  • externe en interne websites van (semi-)overheid die niet vóór 23 september 2018 zijn gepubliceerd. 

Met een interne website (intranet of extranet) wordt een website bedoeld die enkel beschikbaar is voor een beperkt aantal personen, en niet voor het algemene publiek als zodanig. Lees meer over de eisen voor interne websites.

Let op: externe websites moeten al sinds 2008 aan de toegankelijkheidsstandaard voldoen op basis van het ‘pas toe of leg uit’-regime. Voor dit soort websites is dus geen sprake van een nieuwe eis.

Toepassing van EN 301 549 is nu wettelijk verplicht voor:

  • externe websites van (semi-)overheid die vóór 23 september 2018 zijn gepubliceerd;
  • interne (semi-)overheidswebsites die vóór 23 september 2018 zijn gepubliceerd. Er is een uitzondering voor inhoud die vóór 23 september 2019 is gepubliceerd op deze omgevingen. Die content hoeft niet met terugwerkende kracht toegankelijk te worden gemaakt, tenzij het gehele intranet na 23 september 2018 ingrijpend wordt herzien. In dat geval moet álle content alsnog toegankelijk worden gemaakt.

Met een interne website (intranet of extranet) wordt een website bedoeld die enkel beschikbaar is voor een beperkt aantal personen, en niet voor het algemene publiek als zodanig. Lees meer over de eisen voor interne websites.

Let op: externe websites moeten al sinds 2008 aan de toegankelijkheidsstandaard voldoen op basis van het ‘pas toe of leg uit’-regime. Voor dit soort websites is dus geen sprake van een nieuwe eis.

Toepassing van EN 301 549 is verplicht voor:

  • alle mobiele applicaties van (semi-)overheid.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sluit Menu